Újbudai karácsonyi támogatás

Újbudai karácsonyi támogatás

A rászorult személyek támogatásáról szóló 10/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet  15 §-a értelmében újbudai karácsonyi támogatásra kerül sor a gyermek törvényes képviselője részére december hónapban, gyermekenként ötezer forint összegben, a november hónapban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek esetén hivatalból, a XI. kerületi lakóhelyén a kérelem benyújtásakor legalább tizenkét hónapja életvitelszerűen lakó három vagy több gyermekes családban nevelkedő gyermek esetében pedig külön kérelemre.

A rendelet 15.§ (4) bekezdése szerint a kérelem a tárgyév szeptember 15. napja és november 10. napja között nyújtható be.

A kérelemhez nyomtatvány letölthető az alábbi linken:

Újbudai karácsonyi támogatás formanyomtatvány