Beiratkozás 2017/18-as tanévre

FELHÍVÁS a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására

Beiratkozás időpontja:

2017. április 20. csütörtök 8-19
2017. április 21. péntek 8-19

 A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • A gyermek születési anyakönyvi kivonata.
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
 • A gyermek nevére kiállított személyi azonosító (, mely a lakcímkártya hátoldalán található)
 • A gyermek  TAJ kártyája.
 • Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, ami lehet

  •  óvodai szakvélemény
  •  járási szakértői bizottság szakértői véleménye
  •  sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

Nyilatkozatok:

 • Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről: (2. számú melléklet)
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (3. számú melléklet) ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók.
 • Nyilatkozat etika illetve hit-erkölcstan oktatásról (melléklet)
 • Nyilatkozat a nemzetiségi nevelési-oktatásban való részvételről: (melléklet) (csak a német nemzetiségi kétnyelvű osztályba jelentkező gyermekek esetén szükséges)

Az Etika/Hit- és erkölcstan oktatásra vonatkozó nyilatkozatot a beíratáskor meg kell tennie a szülőknek!

Tisztelettel kérjük a szülőket, hogy a beiratkozás gyorsítása érdekében – amennyiben lehetőségük van rá – nyomtassák ki és kitöltve hozzák el a beiratkozásra a feltöltött mellékleteket, és az első 4 dokumentum fénymásolatát.

A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak, vagy, ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának.

Felhívjuk a kedves szülők figyelmét, hogy a gyermek lakcím szerinti körzetes iskolájában a beiratkozási napokon meg kell jelenni. Ha valaki hozzánk a német nemzetiségi osztályba jelentkezik, de nem nálunk körzetes, a körzet szerinti iskolába is iratkozzon be. Illetve aki nálunk körzetes, de máshová szeretne menni, őt is szeretettel várjuk a beiratkozáson.

Fontos!
A tanköteles, de óvodában maradó gyermekek törvényes képviselőinek is kötelező megjelenni a beiratkozáson, mert az adataikat fel kell venni a körzetes iskolának.