Jubileumi évkönyv

Megjelent iskolánk jubileumi évkönyve

1968-2018

Több évtizedes hagyományunk, hogy ötévente évkönyvet jelentetünk meg.
A kiadvány összefoglalja az iskola életének fontos eseményeit. Diákok, szülők és pedagógusok írásain keresztül olvashatunk benne az iskolai rendezvényekről, alapítványi megmozdulásokról, kulturális és sporteseményekről, kirándulásokról, táborokról,
közös élményekről.
Iskolánk fennállásának 50. évfordulója alkalmából kiadványunk két kötetes.
Az első kötet az ötven évet átölelő „összefoglaló” kiadvány, melyben az iskola történetéről, múltjáról tényszerű adatokat, fényképeket jelentetünk meg, s melyben régi és új pedagógusok, tanítványok emlékeznek az itt töltött időszakra.
A második kötet elsősorban az elmúlt öt esztendő eseményeit eleveníti fel.
Ebben minden jelenlegi osztály fotóval és szöveges bemutatkozással is képviselteti magát, s felsoroltuk az elmúlt öt évben elért sikereinket, tanulóink versenyeken elért eredményeit.
Mindkét könyvet jelenlegi diákjaink rajzai, írásai színesítik.
A kötetek szerzői – egykori és jelenlegi tanítványok, szülők, pedagógusok – nagy szeretettel ajánlják minden olvasónak a jubileumi évkönyvet, melybe szívüket, lelküket beletették.
Az évkönyvek kötetenként megvásárolhatók az osztályfőnököknél és április 23-tól
a földszinti titkárságon, 1200 Ft/kötet áron.