Idegen nyelvi mérés 2018

2018. május 16‐án az Oktatási Hivatal előírása alapján iskolánk 6. és 8. évfolyamos tanulói angol nyelvi mérésen vettek részt. A mérés az egész országban azonos időpontban, azonos körülmények között, azonos feladatokkal zajlott.
Az idegen nyelvi mérés tartalmi követelményeit a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet és a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. melléklete határozza meg.
Az idegen nyelvi mérés szintmeghatározásai a Közös Európai Referenciakeret (KER) leírásain alapulnak.

6. évfolyamon a mérés az A1 szintnek, 8. évfolyamon a mérés A2 szintnek felel meg.

Az idegen nyelvi mérés célja a használható nyelvtudás mérése. Ezért a mérés feladatainak középpontjában nem a nyelvi forma, hanem a nyelvi jelentés áll; a feladatok a valós nyelvhasználathoz hasonló helyzetek elé állítják a diákokat.
A feladatsorokban felhasznált szövegek autentikus, autentikushoz közeli vagy autentikus forrásból adaptált szövegek. A feladatsorok két részből állnak (hallott és olvasott szöveg értése), és kitöltésükre 2×30 perc áll rendelkezésre.
A feladatok témakörei figyelembe veszik az életkori sajátosságokat, igazodnak a korosztály ismereteihez, érdeklődési köréhez.

A mérésről további információkat itt olvashatnak:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/idegen_nyelvi_meres/tartalmi_keret

A feladatokra adott válaszokat már kijavítottuk, rögzítettük a központi rendszerbe.
Iskolánk tanulóinak eredményeit az angoltanárok ismertetik a tanulókkal.

Az elért eredmények átlaga évfolyamonként:

6. évfolyam: 81,22 % (101 fő vett részt a mérésen)
8. évfolyam: 88,84 % (67 fő vett részt a mérésen)