Hitoktatás

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az érvényes jogszabályok alapján lehetőséget biztosítunk arra, hogy az egyházi jogi személy írásban meghatalmazott képviselője tájékoztatást adjon az iskolának, az iskolával jogviszonyban álló szülőknek és tanulóknak arról, hogy igény esetén a 2019/2020-as tanévben a hittan oktatást milyen módon szervezi meg intézményünkben.

A tájékoztatásra 2019. március 20-án, szerdán 16.30-tól biztosítunk lehetőséget az iskolában.

Egyúttal felhívjuk figyelmüket, hogy legkésőbb 2019. április 30-ig nyilatkozniuk kell arról, hogy gyermekük számára az iskola által szervezett etika oktatást, vagy valamelyik egyház által szervezett hit-és erkölcstan oktatást választanak.
Amennyiben a szülő nem tesz nyilatkozatot, akkor az iskola a tanuló számára az etika tantárgy oktatását szervezi meg.