Idegen nyelvű mérés (angol nyelv)

2019. május 22-én zajlott az idegen nyelvi országos mérés.
Iskolánk összes hatodikos és nyolcadikos tanulója angol nyelvből vett részt a megmérettetésen.

Az elért átlagok évfolyamonként:

6. évfolyam: 93,38% (90 fő vett részt a mérésben)

8. évfolyam: 92,56 % (58 fő vett részt a mérésben)


Az idegen nyelvi mérés tartalmi követelményeit a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet és a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. melléklete határozza meg.
Az idegen nyelvi mérés szintmeghatározásai a Közös Európai Referenciakeret (KER) leírásain alapulnak.

A 6. évfolyamon a mérés az A1 szintnek, a 8. évfolyamon a mérés A2 szintnek felel meg.
Az idegen nyelvi mérés célja a használható nyelvtudás mérése. Ezért a mérés feladatainak középpontjában nem a nyelvi forma, hanem a nyelvi jelentés áll; a feladatok a valós nyelvhasználathoz hasonló helyzetek elé állítják a diákokat.
A feladatsorokban felhasznált szövegek autentikus, autentikushoz közeli vagy autentikus forrásból adaptált szövegek. A feladatsorok két részből állnak (hallott és olvasott szöveg értése), és kitöltésükre 2×30 perc áll rendelkezésre.
A feladatok témakörei figyelembe veszik az életkori sajátosságokat, igazodnak a korosztály ismereteihez, érdeklődési köréhez.


A mérésről további információkat itt olvashatnak:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/idegen_nyelvi_meres/tartalmi_keret