Egyesületben sportolóknak

Az egyesületekben sportoló tanulók szülei felmentést kérhetnek heti 2 testnevelés óra alól.

Az egyesületi igazolás és a szülői kérelem egy formanyomtatványon található, melyet a következő linken tölthetnek le:

Egyesületi igazolás – Szülői kérelem:
Alsó tagozatos tanulóknak
Felső tagozatos tanulóknak

Ezen dokumentum alapján az iskola igazgatója határozatot hoz, mely határozat elkészülése után kap felmentést a tanuló az órák látogatása alól.