Mosdófelújítás a Telekiben

Kedves Diákok, kedves Szülők!

Elkészült iskolánk főépületében a földszinti vizesblokkok felújítása.
A felújítást Újbuda Önkormányzata szülői kezdeményezésre végeztette el.

Nagyon köszönjük Újbuda Önkormányzatának, hogy az ablakcserék, a tavalyi előtérbővítés után a mostani felújítással ismét egy nagy lépést tehettünk a XXI. század iskolája felé.

Tanulóink példaértékűen alkalmazkodtak a kicsit nehezített körülményekhez. Ezért nagy dicséret illeti őket is.

Sajnos a földszinti vizesblokkokat méretük miatt csak alsós tanulók használhatják.

Dr. Prőhléné Hehl Éva
igazgató