Beiskolázás dokumentumai

beiskolazas02

 Szándéknyilatkozat elsősök beíratásához (2018/2019)
Kérelem 2-8. osztályos tanulók átjelentkezéséhez (2017/2018)


BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK

  • Gyermek születési anyakönyvi kivonata

  • Gyermek lakcímkártyája

  • Gyermek TAJ kártyája

  • Óvodai szakvélemény (szakértői vélemény)

  • Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról – 3. számú melléklet 

  • Nyilatkozat etika vagy hit- és erkölcstan választásáról – 1819_nyil_hit_es_erkolcstan180327

  • Nyilatkozat életvitelszerű lakcímről, amennyiben a gyermek igazolt lakcíme nem azonos az életvitelszerű lakcímmel – 2. számú melléklet

  • Nem magyar állampolgár esetén: regisztrációs igazolás vagy tartózkodási kártya

  • Nyilatkozat a nemzetiségi iskolai nevelés – oktatásban való részvételről és nemzetiségi hovatartozásról – 1819_nemzetisegi_szuloi_nyilatkozat

A tanköteles korba lépő gyerekek vonatkozásában a szülő a tankötelezettség külföldön történő megkezdését az illetékes járási hivatalnak köteles bejelenteni.

2018. április

Iskolavezetés

Letölthető dokumentumok

PDF formátumban:


FELHÍVÁS
a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására

Felhívás letöltése: Felhívás beiratkozáshoz