BEISKOLÁZÁS

beiskolazas02

Beiratkozás a 2019/2020-as tanévre

2019. április 11. és 12.
8-19 óráig a földszinti titkárságon

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok listáját az alábbi linken érhetik el:

Beiratkozás dokumentumai


 Szándéknyilatkozat elsősök beíratásához (2019/2020)
Kérelem 2-8. osztályos tanulók átjelentkezéséhez (2019/2020)

INFORMÁCIÓK LEENDŐ ELSŐS TANULÓINK SZÜLEI SZÁMÁRA

Iskolánkban a nevelés-oktatás hagyományos nyolcosztályos rendszerben zajlik.
A következő évben is három első osztály indítását tervezzük.
Az alapkészségek megszilárdítása mellett mindhárom osztályban már első osztálytól kiemelt figyelmet fordítunk a nyelvoktatásra.
Speciális programunk a német nemzetiségi oktatás. Az olvasás-írás tanítása a nemzetiségi osztályokban is magyarul történik. A német nyelvvel már elsőtől bontott csoportban, heti öt órában, szóbeli alapozó formában, játékos módszerekkel ismerkednek a tanulók. Az idegen nyelv olvasása és írása legkorábban a második évfolyamon kezdődik. A nyelvtanítás kezdő szintről indul, nem szükséges előzetes nyelvtudás az osztályba történő felvételhez. Ezekben az osztályokban negyediktől angol nyelvet is oktatunk, heti egy órában.
A német nemzetiségi osztály mellett két angolos osztály indítását tervezzük. Ezekben az osztályokban is korán megismerkedhetnek a gyerekek az idegen nyelvvel. Bontott csoportban – az órarendbe beépített szakkör keretében – már az első évtől játékosan, a harmadik évfolyamtól heti három órában, a felső tagozaton heti öt órában, képesség szerinti bontásban folyik az angol nyelv oktatása.

2019/2020-as tanévben indítandó első osztályok és osztályfőnökök

1.a (emelt angol)
Sáfránné Norczen Csilla
„Mikor a tanítói pályát választottam, egyben ráleltem hivatásomra is. Döntésemben gyermekkorom remek pedagógusai motiváltak, akik személyes példájukkal segítettek. Tőlük tanultam meg, hogy az első osztályba lépő gyermek csak szeretetteljes, elfogadó, odafigyelő légkörben, teljes érzelmi biztonságban képes a tudás ösvényein elindulni. Célom, hogy a tanulás a gyerekek mindennapi örömteljes tevékenységévé és szükségletévé váljon. Az olvasóvá nevelés alapja az életkornak megfelelő beszédészlelés, ezért nagyon hangsúlyosnak tartom a játékos beszédművelést, a szóbeli kifejezőkészség fejlesztését, a drámapedagógiai játékok alkalmazását az angol nyelvben is.
A gyermek személyisége és önkifejezésre való képessége így sikeresen formálódik. A diákok közösségi életének, egymáshoz való pozitív viszonyulásának alakítása szintén elengedhetetlen. Céljaimat kizárólag a szülőkkel egyetértésben, közösen munkálkodva szeretném megvalósítani.”

1.b (emelt angol)
Opánszki Andrea

„Nagy kihívásnak és szép feladatnak tartom, amikor a »kis ovisokból« iskolás tanulókat varázsolunk. Arra törekszem, hogy az iskolába lépő gyermekek érezzék, milyen hasznos és izgalmas dolog a tanulás. Fontos számomra, hogy időről időre új dolgokat fedezzünk fel együtt, és örömmel, jókedvűen töltsük mindennapjainkat. Abban bízom, hogy tanítványaim olyan igényes fiatalokká válnak, akik később sem veszítik el kíváncsiságukat, tudásszomjukat, kreativitásukat. Alapelvem: minden gyermekhez meg lehet találni a hozzávezető megfelelő utat. Legfőbb célom, hogy olyan gyermekek formálódjanak kezeim alatt, akik kedvvel és lelkesedéssel tanulnak, szereznek új ismereteket. Mindezt játékosan, vidáman, jó hangulatban. Kodály Zoltán gondolatait magaménak érzem: »Szentnek kell tartanunk a gyermek érintetlen lelkét, amit abba ültetünk, minden próbát kiálljon. Ha rossz magot ültetünk bele, megmételyezzük egész életére. Ha jó magot ültetünk bele, egész életében virágzik.«”

1.c (német nemzetiségi kétnyelvű)
Ballagó Mónika

„Pedagógus családból származom, így már gyerekkorom óta közel áll hozzám ez a hivatás. Az iskolában tanítóként eltöltött tíz év tapasztalata igazolja számomra, hogy nevelni csak szeretettel, odafigyeléssel, a családokkal kialakított kölcsönös bizalmon alapuló együttműködéssel lehet, mert a gyermekekkel való meghitt kapcsolat a jó és eredményes munka alapja. Nyugodt, barátságos légkörben, játékos módszerekkel szeretném elérni, hogy diákjaim saját céljuknak tekintsék a tudás megszerzését és kibontakoztathassák tehetségüket azokon a területeken, melyeken igazán ügyesek. Fontosnak tartom, hogy a leendő kis elsősök nap mint nap örömmel lépjék át az iskola kapuit, s hogy ez az intézmény egy jó közösség kialakításával második otthonukká váljon.”

Nyílt órák

A szülők számára 2019. március 5-én, 6-án és 7-én 8 órától 12 óráig nyílt órákat tartunk. Az érdeklődők nagy száma miatt sajnos mindenkit csak egyszer tudunk fogadni. (Mindhárom napon ugyanazok a tanítók tanítanak.)
Kérjük, hogy a nyílt napok egyikére 2018 decemberétől előzetesen jelentkezzenek be a 205-71-71-es telefonszámon!

Ovis foglalkozás

„Ismerkedés az iskolával” címmel az óvodából az iskolába átvezető foglalkozást tartunk 2019. március 22-én 16-tól 17 óráig.
A foglalkozáson való részvétel minden gyermek számára ajánlott.
A foglalkozás ideje alatt a szülőknek pszichológus tart előadást.

Szülői értekezlet

A szülők számára 2019. március 4-én, hétfőn 17 órától tájékoztató szülői értekezletet tartunk.

Kérjük, a szülői szándéknyilatkozatot szíveskedjenek az iskola titkárságára eljuttatni.

Keressék az aktuális beiskolázási információkat tartalmazó szórólapunkat az iskola portáján, illetve az óvodákban.