Fogadóórák

Tisztelt Szülők!

A szülők és a pedagógusok folyamatos kommunikációjának segítésére a 2. félévtől bevezetjük a pedagógusok heti egyéni fogadóóráját.
Ezen kizárólag legalább a fogadóóra előtt két nappal való előzetes bejelentkezés, egyeztetés után van módunkban a szülőket fogadni.

Jelentkezni lehet:

a) az érintett pedagógusnál,

b) a titkárságon telefonon
Ebben az esetben kérjük a szülő nevét, elérhetőségét, gyermek nevét,
osztályát, pedagógus nevét, időpontot megadni.

A jelentkezés akkor válik érvényessé, ha azt a titkárság vagy a pedagógus visszajelzi.

Fenntartjuk a jogot, hogy előre nem látható esemény esetén lemondjuk a fogadóórát, erről megpróbáljuk az érintett szülőket tájékoztatni a megadott elérhetőségeken.

Ábrahám Mónika ének, karvezetés-néptánc hétfő 6. óra
Bacsiné Ledniczki Tímea történelem, földrajz hétfő 3. óra
Bálint Piroska iskolapszichológus egyéni
Ballagó Mónika német nemzetiségi tanító hétfő 5. óra
Bártfai Lászlóné matematika, informatika péntek 7-8. óra
Békefi Evelin tanító, angol szerda 4. óra
Blaha Ágnes német nemzetiségi tanító, német szerda 6. óra
Bogdán Bence tanító csütörtök 4. óra
Borostyánkőy Ágnes tanító, német péntek 3. óra
Cselőteiné Fekécs Éva angol, biológia, földrajz péntek 4. óra
Csúcs Zsuzsanna német nemzetiségi tanító kedd 4. óra
Dr. Horváthné Medgyesi Ilona biológia, kémia, földrajz szerda 5. óra
Dr. Lendvayné Havasi Henriette tanító, néptánc, testnevelés hétfő 3. óra
Dr. Marosiné Szabó Erika matematika, fizika kedd 4. óra
Dr. Mohayné Konkoly Erzsébet magyar, német kedd 7-8. óra
Dr. Prőhléné Hehl Éva matematika, fizika csütörtök 7-8. óra
Fabók Gizella ének, tánc péntek 4. óra
Fehér Józsefné Istóczki Ildikó német nemzetiségi tanító, német hétfő 6. óra
Firgi-Vaizer Anett angol csütörtök 4. óra
Gál Borbála német, drámapedagógia hétfő 4. óra
Gruizné Takács Andrea tanító csütörtök 4. óra
Hegedűs-Zelenák Edit tanító kedd 4. óra
Hiszékeny Mónika tanító, ének-zene szerda 1. óra
Horváth-Szabó Ibolya tanító kedd 4. óra
Jakab Anita tanító hétfő 4. óra
Jenei Gabriella angol, rajz kedd 5. óra
Jósvai Ferenc testnevelés hétfő 4. óra
Juhász Erna földrajz, rajz hétfő 4. óra
Kárpáti Andrea testnevelés hétfő 3. óra
Keksz Tünde tanító csütörtök 4. óra
Keresztfalviné Ilyés Renáta tanító, informatika műveltségi terület kedd 4. óra
Kollár Adrien magyar péntek 5. óra
Kovácsné Herman Katalin matematika, földrajz kedd 2. óra
Laczkó Anna tanító hétfő 3. óra
Lengyel Renáta tanító kedd 2. óra
Madarassy Krisztina tanító, angol hétfő 4. óra
Moróné Pálos Zsuzsanna matematika kedd 5. óra
Némethy Beáta informatika kedd 4. óra
Opánszki Andrea tanító, rajz szerda 4. óra
Oszlányi Mária magyar, könyvtár kedd 3. óra
Pálné Neumayer Éva tanító, rajz hétfő 10. óra
Pécsi Marianna tanító, testnevelés szerda 4. óra
Pethő-Kátai Boglárka német nemzetiségi tanító szerda 5. óra
Rásztóczky Mónika tanító szerda 5. óra
Rózsa Katalin matematika, könyvtár szerda 6. óra
Sáfránné Norczen Csilla tanító, angol, matematika kedd 4. óra
Szabó Zsuzsa tanító, ének-zene péntek 4. óra
Szalai Linda német nemzetiségi tanító kedd 5. óra
Szegvári Zsuzsanna tanító szerda 2. óra
Szendrőiné Vajkovics Piroska tanító, rajz, könyvtár kedd 3. óra
Takács Ildikó magyar, angol kedd 3. óra
Takácsné Ungár Eszter tanító, ének-zene hétfő 3. óra
Tálasi Zsuzsanna fejlesztőpedagógus péntek 6. óra
Tivadar Ágnes tanító szerda 3. óra
Tóthné Gergely Judit tanító csütörtök 3. óra
Tóthné Völgyes Zsófia német, történelem péntek 2. óra
Turi Alexandra magyar szerda 3. óra
Varga Erika testnevelés, gyógytestnevelés csütörtök 2. óra
Verpelétiné Tóth Erzsébet magyar, könyvtár péntek 4. óra
Vizi Andrea angol szerda 3. óra