Etika vagy hit- és erkölcstan oktatása

 Budapesti Hitoktatási Felügyelőség levele

Katolikus hit- és erkölcstan oktatásról


2020/21. tanév

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az érvényes jogszabályok alapján lehetőséget biztosítunk arra,
hogy az egyházi jogi személy írásban meghatalmazott képviselője tájékoztatást adjon az iskolának,
az iskolával jogviszonyban álló szülőknek és tanulóknak arról, hogy igény esetén a 2020/2021-es tanévben a hittan oktatást milyen módon szervezi meg intézményünkben.

A tájékoztatásra 2020. március 18-án, szerdán
16.30-tól biztosítunk lehetőséget az iskolában.

Egyúttal felhívjuk figyelmüket, hogy legkésőbb 2020. május 10-ig nyilatkozniuk kell arról, hogy gyermekük számára az iskola által  szervezett etika oktatást, vagy valamelyik egyház által szervezett hit-és erkölcstan oktatást választanak.
Amennyiben a szülő nem tesz nyilatkozatot, akkor az iskola a tanuló  számára az etika tantárgy oktatását szervezi meg.

NYILATKOZAT

Iskolavezetés

 


Tájékoztatás

a kötelező tanórai foglalkozásként választható
etika vagy hit-és erkölcstan tantárgy megszervezéséről

A nemzeti köznevelési törvény alapján a szülők nyilatkozhatnak arról, hogy kötelező tanórai foglalkozásként gyermekük számára az iskola által szervezett etika oktatást, vagy valamelyik egyház által szervezett  hit-és erkölcstan oktatást választanak.  Amennyiben a szülő nem tesz nyilatkozatot, akkor az iskola a tanuló számára az etika tantárgy oktatását szervezi meg. Az iskola minden év május 20-ig összesíti az új tanulók szüleitől kapott nyilatkozatokat, amely a következő tanévre vonatkozik.  A már iskolánkba járó tanulók szüleinek szintén eddig az időpontig van lehetőségük arra, hogy újabb nyilatkozat formájában megváltoztassák korábbi nyilatkozatukat.
Amennyiben az ide járó tanulók szülei a fenti határideig nem tesznek nyilatkozatot, úgy számukra a korábbi nyilatkozatban feltüntetett választás szerint szervezzük meg az etika vagy hit-és erkölcstan oktatást. Az iskola az egyházakkal a beérkezett létszámadatok alapján egyeztet, a tanulócsoportokat a szülők kérésének megfelelően szervezi,  így a fenti határidőig beérkezett nyilatkozatokon tanév közben változtatni nem lehet.

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

Vezetőség

Szülői tájékoztató

Iskolánkban jelenleg az alábbi egyházak oktatói szerveznek hitoktatást:

Magyar Katolikus Egyház (római katolikus)
– Székhelye: Kelenföldi Szent Gellért Plébánia
1115 Budapest, Bartók Béla út 149.
– Képviselő neve: Rajszi Ágnes
– Elérhetőség: szentgel@hu.inter.net

Magyarországi Református Egyház
– Képviselő neve: Molnár Sándor
– Elérhetősége: molipap@gmail.com

HIT Gyülekezete

– Székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 69.
– Képviselő neve: Kovács Miklósné
– Elérhetősége: 06/30/503-9249
További információk: http://www.hiteserkolcstan.hu/

Magyarországi Evangélikus Egyház

– Képviselő neve: Gombkötő Betti
– Elérhetősége: gombbetti@gmail.com


Korábbi információk
(2012/2013)

A Klebersberg Intézményfenntartó Központ Köznevelés- Igazgatási Főosztályának

tájékoztató levele az

erkölcstan és hit-és erkölcstan

tantárgyak oktatásával kapcsolatban.