Etika vagy hit- és erkölcstan oktatása

Tájékoztatás

a kötelező tanórai foglalkozásként választható
etika vagy hit-és erkölcstan tantárgy megszervezéséről

A nemzeti köznevelési törvény alapján a szülők nyilatkozhatnak arról, hogy kötelező tanórai foglalkozásként gyermekük számára az iskola által szervezett etika oktatást, vagy valamelyik egyház által szervezett  hit-és erkölcstan oktatást választanak.  Amennyiben a szülő nem tesz nyilatkozatot, akkor az iskola a tanuló számára az etika tantárgy oktatását szervezi meg. Az iskola minden év május 20-ig kéri az új tanulók szüleitől a fenti nyilatkozatot, amely a következő tanévre vonatkozik.  A már iskolánkba járó tanulók szüleinek szintén eddig az időpontig van lehetőségük arra, hogy újabb nyilatkozat formájában megváltoztassák korábbi nyilatkozatukat.
Amennyiben az ide járó tanulók szülei a fenti határideig nem tesznek nyilatkozatot, úgy számukra a korábbi nyilatkozatban feltüntetett választás szerint szervezzük meg az etika vagy hit-és erkölcstan oktatást. Az iskola az egyházakkal a beérkezett létszámadatok alapján egyeztet, a tanulócsoportokat a szülők kérésének megfelelően szervezi,  így a fenti határidőig beérkezett nyilatkozatokon tanév közben változtatni nem lehet.

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

Vezetőség

Nyilatkozat

Szülői tájékoztató


Korábbi információk
(2012/2013)

A Klebersberg Intézményfenntartó Központ Köznevelés- Igazgatási Főosztályának

tájékoztató levele az

erkölcstan és hit-és erkölcstan

tantárgyak oktatásával kapcsolatban.