Mérések eredményei

Idegen nyelvi mérés 2018

2018. május 16-án az Oktatási Hivatal előírása alapján iskolánk 6. és 8. évfolyamos tanulói angol nyelvi mérésen vettek részt. A mérés az egész országban azonos időpontban, azonos körülmények között, azonos feladatokkal zajlott.
Az idegen nyelvi mérés tartalmi követelményeit a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet és a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. melléklete határozza meg.
Az idegen nyelvi mérés szintmeghatározásai a Közös Európai Referenciakeret (KER) leírásain alapulnak.

6. évfolyamon a mérés az A1 szintnek, 8. évfolyamon a mérés A2 szintnek felel meg.
Az idegen nyelvi mérés célja a használható nyelvtudás mérése. Ezért a mérés feladatainak középpontjában nem a nyelvi forma, hanem a nyelvi jelentés áll; a feladatok a valós nyelvhasználathoz hasonló helyzetek elé állítják a diákokat.
A feladatsorokban felhasznált szövegek autentikus, autentikushoz közeli vagy autentikus forrásból adaptált szövegek. A feladatsorok két részből állnak (hallott és olvasott szöveg értése), és kitöltésükre 2×30 perc áll rendelkezésre.
A feladatok témakörei figyelembe veszik az életkori sajátosságokat, igazodnak a korosztály ismereteihez, érdeklődési köréhez.

A mérésről további információkat itt olvashatnak:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/idegen_nyelvi_meres/tartalmi_keret

A feladatokra adott válaszokat már kijavítottuk, rögzítettük a központi rendszerbe.
Iskolánk tanulóinak eredményeit az angoltanárok ismertetik a tanulókkal.

Az elért eredmények átlaga évfolyamonként:

6. évfolyam: 81,22 % (101 fő vett részt a mérésen)
8. évfolyam: 88,84 % (67 fő vett részt a mérésen)


Országos kompetenciamérések

Elérhetőek a 2017. évi kompetenciamérés eredményei

Iskolánk tanulói ismét jóval az átlag felett teljesítettek
az országos kompetenciamérésen!

Megjelentek, és az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) elérhetőek
a 2017. évi Országos kompetenciamérés iskolákra vonatkozó és tanulói adatai.

Iskolánk tanulóinak összesített eredményei innen tölthetők le:
https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=034979

A tanulói azonosítók ismeretében az egyéni eredmények is elérhetőek:
https://www.kir.hu/okmfit/tanulo.aspx

 


Idegen nyelvi mérés 2017

2017. május 17‐én az Oktatási Hivatal előírása alapján iskolánk 6. és 8. évfolyamos tanulói angol nyelvi mérésen vettek részt. A mérés az egész országban azonos időpontban, azonos körülmények között, azonos feladatokkal zajlott.
Az idegen nyelvi mérés tartalmi követelményeit a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet és a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. melléklete határozza meg.

Az idegen nyelvi mérés szintmeghatározásai a Közös Európai Referenciakeret (KER) leírásain  alapulnak.

6. évfolyamon a mérés az A1 szintnek, 8. évfolyamon a mérés A2 szintnek felel meg.

Az idegen nyelvi mérés célja a használható nyelvtudás mérése. Ezért a mérés feladatainak középpontjában nem a nyelvi forma, hanem a nyelvi jelentés áll; a feladatok a valós nyelvhasználathoz hasonló helyzetek elé állítják a diákokat.
A feladatsorokban felhasznált szövegek autentikus, autentikushoz közeli vagy autentikus forrásból adaptált szövegek.
A feladatok témakörei figyelembe veszik az életkori sajátosságokat, igazodnak a korosztály ismereteihez, érdeklődési köréhez.
A mérésről további információkat itt olvashatnak:
Idegen nyelvi mérés tartalmi keretei 2017

A feladatokra adott válaszokat már kijavítottuk, rögzítettük a központi rendszerbe.
Iskolánk tanulóinak eredményeit az angol tanárok ismertetik a tanulókkal.

Az elért eredmények átlaga évfolyamonként:

6. évfolyam: 86,81 %    (66 fő vett részt a mérésen)
8. évfolyam: 84,25 %    (69 fő vett részt a mérésen)

Bp. 2017. május 21.

 iskolavezetés


Országos kompetenciamérések

Elérhetőek a 2016. évi kompetenciamérés  eredményei

Ismét jóval az átlag felett teljesítettek tanulóink az országos
 kompetencia-mérésen!

Megjelentek, és az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) elérhetőek
a 2016. évi Országos kompetenciamérés iskolákra vonatkozó és tanulói
adatai.


Iskolánk tanulóinak összesített eredményei innen tölthetők le:
2016-os kompetenciamérés eredményei

A tanulói mérési azonosító ismeretében az egyéni eredmények is  megtekinthetők:
2016-os kompetenciamérés egyéni eredményei

Jelentések a 2016-os kompetenciamérésről:

Összefoglaló jelentés a 2016-os mérésről

6. évfolyam kompetencia mérése jelentés

8. évfolyam kompetencia mérés jelentés

 


Iskolánk tanulóinak összesített eredményei  (2008-2015-ig) 

innen tölthetők le.

A tanulói mérési azonosító ismeretében az egyéni eredmények is megtekinthetők  itt.


Elérhetőek a 2015. évi országos kompetenciamérés eredményei

Megjelentek és az Oktatási Hivatal honlapján (http://www.oktatas.hu) elérhetőek a
2015. évi Országos kompetenciamérés iskolákra vonatkozó és tanulói adatai.

A szignifikánsan
jobban, hasonlóan, illetve gyengébben
teljesítő intézmények száma és aránya (%):

digram201502