Nemzetiségi oktatás

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Nemzetiségi tábor

Herxheim, Németország
2018 május

Az egyhetes németországi anyanyelvi tábor teljes mértékben illeszkedik a hazai nemzetiségi oktatásban résztvevő tanulók tantervéhez, hiszen iskolánkban a német nemzetiségi nyelvoktatást sokszínű tartalmi és módszertani munka alapján tervezzük. Intézményünkben a német nemzetiségi oktatás egyre népszerűbb.

Úgy gondoljuk, hogy a nemzetiségi nyelvoktatás az idegen nyelvoktatásnál több, mégpedig a nyelvhez fűződő érzelmi töltéssel. Fontosnak tartjuk annak tudatosítását, hogy ez a diákok szüleinek, nagyszüleinek öröksége, amit nem szabad elveszni hagyni. Feladatunknak tekintjük tehát olyan fiatalok nevelését, akik két nyelvet mondanak egyformán magukénak, két népcsoportot képviselnek, két kultúrát ismernek. Arra törekszünk, hogy a tanulók számára nyilvánvalóvá váljanak a nyelvi és kulturális gazdagság előnyei. Kiemelt szerepet kap a más kultúrák iránti toleranciára történő nevelés. Fontosnak tartjuk, hogy ismerjék meg és ápolják a német nemzetiség szokásait, kulturális örökségét, hagyományait ezeket őrizzék és ápolják tovább a családi környezetben is.

A tanítás során autentikus anyagokat használunk, melyek természetesen igazodnak a gyermekek életkori sajátosságaihoz és lehetőség szerint érdeklődésükhöz. Ilyen anyagok találhatók a partneriskolától kapott tanulóknak szánt folyóiratokban, mint például könyvekben, valamint szakácskönyvekben, gyermekirodalomban, reklámkiadványokban, ill. a térképek és menetrendek is sokoldalúan felhasználhatók, melyeket az egy hetes tartózkodás alatt bocsátanak rendelkezésünkre.

A tapasztalat azt mutatja, hogy a szókincsfejlesztés mellett a rögzítés és a tanult szabályok, kifejezések alkalmazása eredményesebb az egy hetes anyanyelvi környezetben eltöltött időnek köszönhetően. A beszédkészség fejlesztésére különös hangsúlyt fektetve szervezzük a nemzetiségi táborunkat anyanyelvi környezetbe.

Ez a tábor nem valósulhatott volna meg az

pályázati támogatása nélkül.

Budapest, 2018. november 28.

Dr. Prőhléné Hehl Éva
táborvezető