Dolgozóink

2019/2020. tanév

  Nevelőtestület

Dr. Prőhléné Hehl Éva
igazgató matematika, fizika

Bártfai Lászlóné igazgatóhelyettes matematika, informatika
Dr. Mohayné Konkoly Erzsébet igazgatóhelyettes magyar, német
Ábrahám Mónika ének, karvezetés-néptánc
Bacsiné Ledniczki Tímea történelem, földrajz
Bálint Piroska iskolapszichológus
Ballagó Mónika német nemzetiségi tanító
Békefi Evelin tanító, angol
Bede Viktor biológia, földrajz
Blaha Ágnes német nemzetiségi tanító, német
Bogdán Bence tanító
Borostyánkőy Ágnes tanító, német
Cselőteiné Fekécs Éva angol
Csúcs Zsuzsanna német nemzetiségi tanító
Fabók Gizella ének, tánc
Fehér Józsefné Istóczki Ildikó német nemzetiségi tanító, német
Feketéné Zsiga Márta tanító
Firgi-Vaizer Anett angol
Gál Borbála német, drámapedagógia
Gruizné Takács Andrea tanító
Hegedűs-Zelenák Edit tanító
Hiszékeny Mónika tanító, ének-zene
Hordós Tiborné tanító
Jakab Anita tanító
Jenei Gabriella angol, rajz
Jósvai Ferenc testnevelés
Juhász Erna földrajz, rajz
Kárpáti Andrea testnevelés
Kelemen Veronika kémia
Keresztfalviné Ilyés Renáta tanító, informatika műveltségi terület
Kis Herczeghné Csertőy Éva tanító, német
Kollár Adrien magyar
Kovácsné Herman Katalin matematika, földrajz
Laczkó Anna tanító
Dr. Lendvayné Havasi Henriette tanító, néptánc, testnevelés
Lengyel Renáta tanító
Liptákné Gál Erika tanító
Madarassy Krisztina tanító, angol
Majorné Megyesi Márta tanító
Makay Sándor tanító
Dr. Marosiné Szabó Erika matematika, fizika
Molnár Zsuzsanna tanító, német
Moróné Pálos Zsuzsanna matematika
Nagy Barbara magyar, történelem
Némethy Beáta informatika
Opánszki Andrea tanító, rajz
Oszlányi Mária magyar, könyvtár
Pálné Neumayer Éva tanító, rajz
Pécsi Marianna tanító, testnevelés
Rásztóczky Mónika tanító
Rózsa Katalin matematika, könyvtár
Sáfránné Norczen Csilla tanító, angol, matematika
Szabó Zsuzsa tanító, ének-zene
Szalai Linda német nemzetiségi tanító
Szegvári Zsuzsanna tanító
Takács Ildikó magyar, angol
Takácsné Ungár Eszter tanító, ének-zene
Tálasi Zsuzsanna fejlesztőpedagógus
Tivadar Ágnes tanító
Tóthné Gergely Judit tanító
Tóthné Völgyes Zsófia német, történelem
Turi Alexandra magyar
Varga Erika testnevelés, gyógytestnevelés
Verpelétiné Tóth Erzsébet magyar, könyvtár
Vizi Andrea angol

Pedagógiai munkát segítők, technikai dolgozók

 

Bertus Zsuzsanna takarító
Demecs József karbantartó
Ferencz János portás
Ferencz Jánosné takarító
Fretyán István kertész
Hajnal Anna iskolatitkár
Kocsisné Menyhért Gabriella iskolatitkár
Mészáros Istvánné portás
Párdányiné Kovács Erika takarító
Somossy Zsuzsanna pedagógiai asszisztens
Szirtesné Egri Éva gazdasági ügyintéző
Szüle Sándorné takarító
Tóth Marianna takarító
Wicthl Lászlóné takarító
Verpeléti Ferenc rendszergazda