Dolgozóink

2020/2021. tanév

  Nevelőtestület

Dr. Prőhléné Hehl Éva
igazgató
matematika, fizika

Bártfai Lászlóné igazgatóhelyettes matematika, informatika
Dr. Mohayné Konkoly Erzsébet igazgatóhelyettes magyar, német
Ábrahám Mónika ének, karvezetés-néptánc
Bacsiné Ledniczki Tímea történelem, földrajz
Bálint Piroska iskolapszichológus
Bán Blanka Zsófia tanító
Bede Viktor biológia, földrajz
Bogdán Bence tanító
Borostyánkőy Ágnes tanító, német
Cselőteiné Fekécs Éva angol
Csúcs Zsuzsanna német nemzetiségi tanító
Erdélyi Kincső német nemzetiségi tanító
Fabók Gizella ének, tánc
Fehér Józsefné Istóczki Ildikó német nemzetiségi tanító, német
Feketéné Zsiga Márta tanító
Firgi-Vaizer Anett angol
Gál Borbála német nemzetiségi tanító, német
Gruizné Takács Andrea tanító
Haászné Borsos Veronika tanító
Hegedűs-Zelenák Edit tanító
Hiszékeny Mónika tanító
Jakab Anita tanító
Jósvai Ferenc testnevelés
Juhász Erna földrajz, rajz
Kanyó Zsolt informatika
Kárpáti Andrea testnevelés
Kelemen Veronika biológia, kémia
Kiss Szonja tanító
Kovácsné Herman Katalin matematika, földrajz
Laczkó Anna tanító
Dr. Lendvayné Havasi Henriette tanító
Lengyel Renáta tanító
Madarassy Krisztina tanító, angol
Majorné Megyesi Márta tanító
Makai Sándor tanító
Dr. Marosiné Szabó Erika matematika, fizika
Mértény Enikő tanító
Molnár Zsuzsanna tanító, német
Moróné Pálos Zsuzsanna matematika
Nagy Barbara magyar, történelem
Nagy Gabriella angol
Némethy Bea informatika
Oláh Eszter tanító
Opánszki Andrea tanító
Oszlányi Mária magyar, könyvtár
Pálné Neumayer Éva tanító
Pécsi Marianna tanító, testnevelés
Rásztóczky Mónika tanító
Rózsa Katalin matematika, könyvtár
Sáfránné Norczen Csilla tanító, angol
Szabados Edina angol
Szegvári Zsuzsanna tanító
Takács Ildikó magyar, angol
Takácsné Ungár Eszter tanító
Tálasi Zsuzsanna fejlesztőpedagógus
Tivadar Ágnes tanító
Tóthné Gergely Judit tanító
Tóthné Völgyes Zsófia német, történelem
Turi Alexandra magyar
Varga Erika testnevelés, gyógytestnevelés
Veiszné Kővári Dóra német
Verpelétiné Tóth Erzsébet magyar, könyvtár
Vizi Andrea angol