Dolgozóink

2017/2018. tanév

  Nevelőtestület

 

Dr. Prőhléné Hehl Éva
igazgató matematika, fizika

Bártfai Lászlóné igazgatóhelyettes matematika, informatika
Dr. Mohayné Konkoly Erzsébet igazgatóhelyettes magyar, német
Ábrahám Mónika ének, karvezetés-néptánc
Bacsiné Ledniczki Tímea történelem, földrajz
Ballagó Mónika német nemzetiségi tanító
Békefi Evelin tanító, angol
Blaha Ágnes német nemzetiségi tanító, német
Borostyánkőy Ágnes tanító, német
Cselőteiné Fekécs Éva angol, biológia, földrajz
Csúcs Zsuzsanna német nemzetiségi tanító
Dr. Horváthné Medgyesi Ilona biológia, kémia, földrajz
Dr. Lendvayné Havasi Henriette tanító, néptánc, testnevelés
Dr. Marosiné Szabó Erika matematika, fizika
Dudogh Veronika angol
Fabók Gizella ének, tánc
Fehér Józsefné Istóczki Ildikó német nemzetiségi tanító, német
Felméryné Alpár Katalin tanító, magyar
Gál Borbála német, drámapedagógia
Gruizné Takács Andrea tanító
Hegedűs-Zelenák Edit tanító
Hiszékeny Mónika tanító, ének-zene
Horváth-Adorján Réka iskolapszichológus
Horváth-Szabó Ibolya tanító
Jakab Anita tanító
Jenei Garbriella angol, rajz
Jósvai Ferenc testnevelés
Juhász Erna földrajz, rajz
Kárpáti Andrea testnevelés
Keksz Tünde tanító
Kelemenné Mészáros Zsófia német nemzetiségi tanító
Keresztfalviné Ilyés Renáta tanító, informatika műveltségi terület
Kollár Adrien magyar
Kovácsné Herman Katalin matematika, földrajz
Králikné Muszély Ágnes tanító
Kun Éva német, tanító
Madarassy Krisztina tanító, angol
Majorné Megyesi Márta tanító, pedagógia, ének-zene
Moróné Pálos Zsuzsanna matematika
Némethy Beáta informatika
Opánszki Andrea tanító, rajz
Oszlányi Mária magyar, könyvtár
Pálné Neumayer Éva tanító, rajz
Páthné Szabó Ágnes biológia, földrajz
Pécsi Marianna tanító, testnevelés
Pethő-Kátai Boglárka német nemzetiségi tanító
Rásztóczky Mónika tanító
Rózsa Katalin matematika, könyvtár
Sáfránné Norczen Csilla tanító, angol, matematika
Szabó Zsuzsa tanító, ének-zene
Szegvári Zsuzsanna tanító
Szendrőiné Vajkovics Piroska tanító, rajz, könyvtár
Takács Ildikó magyar, angol
Takácsné Ungár Eszter tanító, ének-zene
Tálasi Zsuzsanna fejlesztőpedagógus
Teszárekné Sípos Ilona magyar, angol
Tivadar Ágnes tanító
Tóthné Völgyes Zsófia német, történelem
Turi Alexandra magyar
Varga Erika testnevelés, gyógytestnevelés
Verpelétiné Tóth Erzsébet magyar, könyvtár

Pedagógiai munkát segítők, technikai dolgozók

 

Braunné Mazán Ilona takarító
Ferencz János portás
Ferencz Jánosné takarító
Fretyán István kertész
Hajnal Anna iskolatitkár
Karácsonyiné Bujdosó Marianna iskolatitkár
Mészáros Istvánné portás
Németh Margit takarító
Oswald Gábor laboráns
Párdányiné Kovács Erika takarító
Potyondi Zoltánné takarító
Rontó József karbantartó
Somossy Zsuzsanna pedagógiai asszisztens
Szirtesné Egri Éva gazdasági ügyintéző
Szüle Sándorné takarító
Verpeléti Ferenc rendszergazda