Tanulmányi ösztöndíj pályázat

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

Tanulmányi Ösztöndíj Pályázatot

hirdet a tehetséges és kiemelkedő tanulmányi eredményt elért diákok részére
a 2017/18-as tanévben

Az ösztöndíj odaítélhető a Budapest XI. kerület területén működő valamennyi köznevelési intézmény nappali rendszerű oktatásában részt vevő azon tanulói részére, akiknek lakhelye Budapest XI. kerületében van és 6-8. évfolyamos általános iskolai tanulók, akiknek a pályázat benyújtását megelőző két egymást követő tanév végén a tanulmányi eredménye 4,9 vagy a feletti.


A pályázathoz a következő dokumentumokat kell csatolni:

  • a bizonyítványok másolatát,
  • az iskolalátogatási igazolást és
  •  a tanulmányi versenyeken elért eredményt igazoló iratot,
  • valamint a nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát,
  • a lakcímkártya fénymásolatát.

Nem értékelhető a pályázat, ha mellékletek hiányosak vagy nem kerültek becsatolásra, vagy azt a határidő leteltét követően nyújtották be.

Az ösztöndíj odaítéléséről a Polgármester dönt az általa felkért szakértői testület javaslata alapján. A pályázat eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap.

Az ösztöndíjjal kapcsolatban felvilágosítást a földszinti titkárságon és az osztályfőnököktől kaphatnak.

Mellékletek: