Tanulmányi öszöndíj pályázat

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

Tanulmányi Ösztöndíj Pályázatot

hirdet a tehetséges és kiemelkedő tanulmányi eredményt elért diákok részére
a 2018/19-es tanévben

Az ösztöndíj odaítélhető a Budapest XI. kerület területén működő valamennyi köznevelési intézmény nappali rendszerű oktatásában részt vevő azon tanulói részére, akiknek lakhelye Budapest XI. kerületében van és 6-8. évfolyamos általános iskolai tanulók, akiknek a pályázat benyújtását megelőző két egymást követő tanév végén a tanulmányi eredménye 4,9 vagy a feletti.


A pályázathoz a következő dokumentumokat kell csatolni:

  • a bizonyítványok másolatát,
  • az iskolalátogatási igazolást és
  •  a tanulmányi versenyeken elért eredményt igazoló iratot,
  • valamint a nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát,
  • a lakcímkártya fénymásolatát.

Nem értékelhető a pályázat, ha mellékletek hiányosak vagy nem kerültek becsatolásra, vagy azt a határidő leteltét követően nyújtották be.

Az ösztöndíj odaítéléséről a Polgármester dönt az általa felkért szakértői testület javaslata alapján. A pályázat eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap.

Mellékletek:

Az iskola összegyűjti és együtt beküldi azokat a  pályázatokat, amelyek
2018. szeptember 24-ig földszinti titkárságon leadásra kerülnek.