Tanulmányi ösztöndíj pályázat

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 20/2017. (V. 3.) XI. ÖK számú rendelete alapján a 2019/2020. tanévre tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet.
Az érdemi elbírálás csak a pontosan kitöltött, mellékletekkel ellátott, határidőre 2019. szeptember 30-ig benyújtott pályázatok esetében lehetséges.

Az ösztöndíj odaítélhető a Budapest XI. kerület területén működő valamennyi köznevelési intézmény nappali rendszerű oktatásában részt vevő azon tanulói részére, akiknek lakhelye Budapest XI. kerületében van és 6-8. évfolyamos általános iskolai tanulók, akiknek a pályázat benyújtását megelőző két egymást követő tanév végén a tanulmányi eredménye 4,9 vagy a feletti.

A pályázathoz a következő dokumentumokat kell csatolni:
– a bizonyítványok másolatát,
– az iskolalátogatási igazolást és
– a tanulmányi versenyeken elért eredményt igazoló iratot,
– valamint a nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát,
– a lakcímkártya fénymásolatát.

Nem értékelhető a pályázat, ha mellékletek hiányosak vagy nem kerültek becsatolásra, vagy azt a határidő leteltét követően nyújtották be.

Az ösztöndíj odaítéléséről a Polgármester dönt az általa felkért szakértői testület javaslata alapján. A pályázat eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap.
Az ösztöndíjjal kapcsolatban felvilágosítást a földszinti titkárságon és az osztályfőnököktől kaphatnak.

Mellékletek:
Pályázati adatlap
Pályázati felhívás
Adatkezelési tájékoztató