Beiskolázás dokumentumai

BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK

  • Gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • Gyermek személyi azonosítója
  • Gyermek lakcímkártyája
  • Gyermek TAJ kártyája
  • Óvodai szakvélemény (szakértői vélemény)
  • Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról
  • Nyilatkozat etika vagy hit- és erkölcstan választásáról
  • Nyilatkozat életvitelszerű lakcímről, amennyiben a gyermek lakóhelye nem azonos az életvitelszerű lakcímmel
 • Nem magyar állampolgár esetén:  regisztrációs igazolás vagy tartózkodási  kártya

A tanköteles korba lépő gyerekek vonatkozásában a szülő a tankötelezettség külföldön történő megkezdését az illetékes járási hivatalnak köteles bejelenteni.

2019. április

Iskolavezetés

Nyilatkozatok: