Iskolapszichológus

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy ebben az évben iskolapszichológus tevékenykedik iskolánkban. Munkájával a gondozási, nevelési és oktatási folyamatokat segíti annak érdekében, hogy az Önök gyermekei minél teljesebb és egyénre szabottabb fejlesztésben részesülhessenek. A közvetlen pszichológiai foglalkozásról való döntés esetén külön kérjük a szülők beleegyezését is.

 Kérjük, hogy az egyéni foglalkozások kérésével e-mailen keressenek, vagy további információkért forduljanak az osztályfőnök(ök)höz.

 

Budapest, 2018.09.05.                                                    Bálint Piroska

                                                                                        balintpiroska3@gmail.com


Iskolapszichológus a Telekiben!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2018. januártól iskolapszichológus dolgozik iskolánkban. Munkájának elsődleges célja a nevelő-oktató munka hatékonyságának segítése, továbbá a gyermekek személyiségfejlesztése és lelki egészségvédelme. Ennek során a pszichológus megfigyeléseket végez osztályokban, konzultál pedagógusokkal, valamint prevenciós programokat szervez.
Szükség esetén egyéni, vagy kiscsoportos formában foglalkozik a gyerekekkel, melyre előzetes, írásos szülői beleegyezését igényli.

Szakmai kompetenciája közé tartozik a konzultáció és a néhány alkalommal történő tanácsadás. Amennyiben terápiás munkára lenne szükség, segít felvenni a kapcsolatot a megfelelő intézményekkel és szakemberekkel. Az iskolapszichológus felkeresése teljes mértékben önkéntes, nem jár semmilyen elköteleződéssel, és őt köti a titoktartási kötelezettsége. Kizárólag akkor számolhat be a beszélgetés során feltárt problémáról, ha ez a gyermek jól-léte szempontjából nélkülözhetetlen, vagy erre előzőleg felhatalmazást kapott. Súlyos veszélyeztetettség esetén (pl. bántalmazás, öngyilkossági szándék, egyéb bűncselekmény) a pszichológusnak törvényileg előírt jelzési kötelezettsége van.

Mivel érdemes iskolapszichológushoz fordulni?

★ Gyerekként

➢ Bármilyen problémával, legyen az családi, érzelmi, tanulási, vagy beilleszkedési
➢ Ha szeretnél többet megtudni önmagadról
➢ Ha nem tudod, hol tanulj tovább, vagy nehezen megy a tanulás mostanában
➢ Ha elvesztettél valakit, és erről beszélgetnél valakivel
➢ Ha a szüleid válnak, és szívesen megosztanád érzéseidet valakivel
➢ Valamilyen nehézséggel szeretnél könnyebben megbirkózni, legyen az szerelmi bánat, vagy esetleg gyakran kerülsz konfliktusba a barátaiddal, tanáraiddal, szüleiddel

★ Szülőként

➢ Különböző konfliktusok megoldásának támogatására lenne szüksége
➢ Ha gyermekénél észlelik, hogy teljesítményszorongással, tanulási nehézséggel küzd
➢ Pályaorientáció, pályaválasztási kérdésekben segítségre lenne szükségük
➢ Szülő-gyermek, pedagógus-gyermek kapcsolatának rendezésében
➢ Ha gyermekükön hirtelen viselkedés változást, tanulmányi eredményeinek romlását tapasztalják
➢ Szülői szerepekhez kapcsolódó dilemmák, aggodalmak esetén