Dolgozóink

2021/2022. tanév

  Nevelőtestület

Dr. Prőhléné Hehl Éva
igazgató
matematika, fizika

 

Bártfai Lászlóné igazgatóhelyettes matematika, informatika
Dr. Mohayné Konkoly Erzsébet igazgatóhelyettes magyar, német
Ábrahám Mónika ének, karvezetés-néptánc
Bacsiné Ledniczki Tímea történelem, földrajz
Bálint Piroska iskolapszichológus
Balogh Ágnes tanító
Bán Blanka Zsófia tanító
Bede Viktor biológia, földrajz
Bogdán Bence tanító
Borostyánkőy Ágnes tanító, német
Cseh Lászlóné tanító, angol
Cselőteiné Fekécs Éva angol
Csúcs Zsuzsanna német nemzetiségi tanító
Erdélyi Kincső német nemzetiségi tanító
Fabók Gizella ének, tánc
Fehér Józsefné Istóczki Ildikó német nemzetiségi tanító, német
Feketéné Zsiga Márta tanító
Firgi-Vaizer Anett angol
Gruizné Takács Andrea tanító
Haászné Borsos Veronika tanító
Hegedűs-Zelenák Edit tanító
Hiszékeny Mónika tanító
Jakab Anita tanító
Jósvai Ferenc testnevelés
Juhász Erna földrajz, rajz
Kárpáti Andrea testnevelés
Kiss Szonja tanító
Kovácsné Herman Katalin matematika, földrajz
Laczkó Anna tanító
Dr. Lendvayné Havasi Henriette tanító
Madarassy Krisztina tanító, angol
Majorné Megyesi Márta tanító
Makai Sándor tanító
Dr. Marosiné Szabó Erika matematika, fizika
Molnár Zsuzsanna tanító, német
Moróné Pálos Zsuzsanna matematika
Nagy Barbara magyar, történelem
Némethy Bea informatika
Oláh Eszter tanító
Oláhné Lengyel Renáta tanító
Opánszki Andrea tanító
Oszlányi Mária magyar, könyvtár
Pálné Neumayer Éva tanító
Pál Ramóna magyar, német
Rásztóczky Mónika tanító
Simon Norbert angol, német, magyar
Rózsa Katalin matematika, könyvtár
Sáfránné Norczen Csilla tanító, angol
Szegvári Zsuzsanna tanító
Takács Ildikó magyar, angol
Takácsné Ungár Eszter tanító
Tálasi Zsuzsanna fejlesztőpedagógus
Tivadar Ágnes tanító
Tóthné Völgyes Zsófia német, történelem
Turi Alexandra magyar
Varga Erika testnevelés, gyógytestnevelés
Veiszné Kővári Dóra német
Vizi Andrea angol

Nevelési oktatási munkát segítők:

Hajnal Annaiskolatitkár
Horváth Laurapedagógiai asszisztens
Szirtesné Egri Évaiskolatitkár
Szinyova Magdolnaiskolatitkár
Somossy Zsuzsannaiskolatitkár
Verpeléti Ferencrendszergazda